Bygga nytt - bygga lågenergi hus

 

Att bygga ett nytt hus är spännande. Det är viktigt att ta reda på hur mycket uppvärmningen av det nya huset kommer kosta! Satsar du lite vid planeringen av ditt hus kan du tjäna många kilowattimmar och kronor på att bygga lite extra energieffektivt. Du kanske vill ha ett hus med bättre isolering än husleverantörens standard?

 

Att bygga ett nytt hus är ett stort åtagande och det är mycket att tänka på och ta ställning till. I detta skede är det lätt att glömma bort framtida driftskostnader och bara titta på vad huset kostar att köpa. Uppvärmning är dock en stor post i de framtida utgifterna. I Boverkets nya byggregler anges vilken specifik energianvändning huset får ha och i Stockholmsregionen är det 90 kWh/m2 och år för hus som har annat uppvärmningssätt än elvärme och 55 kWh/m2 och år om det är eluppvärmt. Bor du i ditt hus under 20 år tid kommer du troligtvis lägga mellan 200 000 och 300 000 kr för uppvärmning och hushållsel under denna tid. Stiger energipriserna blir det naturligtvis dyrare.

 

Läs mer om Boverkets nya byggregler.

 

För att minska kostnaderna och miljöbelastningen bör man verkligen tänka över om det kanske är värt att välja bättre energiprestanda på huset än vad som är husleverantörens standard. Boverkets byggregler är minimikrav, vilket inte är detsamma som den ekonomiskt mest optimala lösningen. Tyvärr nöjer sig de flesta husleverantörer med att precis klara byggreglerna. Det sker en stor utveckling nu när det gäller olika sätt att bygga energieffektiva hus.

 

Passivhus och lågenergi hus

 

Att bygga ett passivhus innebär att du ska göra det så energismart som möjligt för att det ska behövas så lite energi som möjligt till uppvärmning. Istället kommer en stor del av uppvärmningsenergin från sol, värme från människor och spillvärme från apparater i huset. Grundkravet är att det bara behövs 10 W tillförd värmeeffekt per kvadratmeter under årets kallaste dag.

 

Övriga krav som ställs för att det ska få kallas ett passivhus är:

  • U-värdet för fönstren ska vara max 0,80 W/m 2, K
  • Huset får inte läcka ut värmen, luftläckningen får vara max ,30 l/s, m 2
  • Fossila bränslen får inte användas
  • Hushållsel och värmeenergi ska kunna avläsas var för sig.

Kravspecifikation för Passivhus.

 

För att huset ska vara så tätt som möjligt krävs en tjock isolering så att värmen inte släpps ut, cirka 30 - 50 cm är vanligt. Ventilationsaggregat med värmeväxling (FTX) bör användas för att återvinna värmen ur ventilationsluften. I ett passivhus finns inte ett konventionellt uppvärmningssystem, den värme som behövs återvinns från människorna, apparater och ventilationsluften. Vintertid kan det behövas lite extra tillskott i form av ett batteri som kopplas till ventilationsaggregatet - vanligtvis används fjärrvärme eller elvärme. I övrigt gäller förstås Byggreglerna precis som vid byggande av ett vanligt hus.

 

Normalt kostar det cirka 10 procent mer att bygga passivhus än vid byggnation av ett konventionellt hus, beroende av materialval. Detta tjänas in på några år tack vare den låga energitillförseln.

 

Läs mer på Passivhuscentrums webbplats.

 

Förutom passivhus talas det ibland om lågenergi hus och minienergihus. De senare kan vara nästan lika energieffektiva - den stora skillnaden är att de har ett konventionellt värmesystem. Rekommendationerna för minienergihus är en installerad effekt på max 15 W/m² i södra och 19 W/m² i norra Sverige. För byggnader mindre än 200 m² får ett tillägg göras med 2 W/m².

 

Nära Noll Energibyggnader

 

Byggnaders energianvändning och koldioxidutsläpp ska minska enligt de klimat- och miljömål som EU har ställt. I EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ställs krav på att alla nya byggnader år 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. Varje EU-land har fått i uppdrag att ta fram en defintion på vad som menas med en Nära Nollenergibyggnad i respektive land. I direktivet anger man också att alla nya byggnader ska vara Nära Nollenergibyggnader senast 31 december 2020 i alla medlemsstater. Offentlig verksamhet ska föregå med gott exempel och ska därför ha uppfyllt målet senast 2018.

 

Boverket har fått i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten ta fram en definition av vad som menas med nära-nollenergibyggnader. Detta arbeta ska vara färdigt att presenteras för Regeringskansliet senast den 15 juni 2015.

Adress
Örviksvägen 10
932 31 SKELLEFTEHAMN

Telefon 0730-62 50 31
E-post   peter@norlundsbygg.se
Dela mig dig av oss
Vill du dela med dig av vår hemsida och vad vi erbjuder så kan du snabbt och enkelt göra det via sociala medier. Använd dig av länkarna nedan!
© 2018 Norlund Bygg  | Information om cookies

Vi använder cookies

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare.

Vad är cookies?

Vår webbplats är byggd av 3DG Webbpartner i Umeå, deras CMS Nova använder så kallade cookies. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära ("session-cookies"). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser.

En del funktioner i Nova, till exempel köpdialogen i e-handelsmodulen, använder något som kallas "sessions-id". För att möjliggöra detta sänder 3DGs server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker webbplatsen.

Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En "sessions-cookie" sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta användning av cookies

En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är bara data.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte vår webbplats att fungera så bra som du som användare förväntar dig.